Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
PORTAL RASMI
PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR

MBJ - Fungsi MBJ, Keahlian MBJ dan Kekerapan Mesyuarat

 

FUNGSI MBJ

MBJ menitikberatkan aspek kebajikan para pekerja dalam sesebuah organisasi. Masalah yang boleh dibincangkan di dalam MBJ adalah meliputi semua perkara yang berkaitan dengan keadaan bekerja kecuali menyentuh dasar Kerajaan atau hal peribadi.

 

KEAHLIAN MBJ

Perwakilan Pihak Pegawai dan Pihak Pekerja di Perbendaharaan Negeri Selangor dipilih melalui konvensyen yang diadakan dua (2) tahun sekali. Bagi Perwakilan Pihak Pekerja, keutamaan diberikan kepada ahli-ahli Kesatuan atau Persatuan kakitangan berdaftar yang mewakili keseluruhan pekerja di dalam organisasi.

 

KEKERAPAN MESYUARAT

Mesyuarat MBJ diadakan setiap tiga (3) bulan iaitu sebanyak empat (4) kali setahun. Satu salinan minit mesyuarat hendaklah dikemukakan ke JPA tidak lewat daripada dua (2) minggu selepas mesyuarat diadakan bagi tujuan penyediaan laporan dan pemantauan. 


 •