Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
PORTAL RASMI
PERBENDAHARAAN NEGERI SELANGOR

Pencapaian Piagam Pelanggan

Piagam

Perbendaharaan Negeri Selangor berjanji akan;

 1. Mengeluarkan Waran Am dan Waran Peruntukan tidak lewat daripada 31 Disember; 
 2. Memberi ulasan Perbendaharaan ke atas Kertas Ringkasan MMKN dalam tempoh 3 hari daripada tarikh penerimaan tertakluk kepada  kesempurnaan maklumat Kertas-Kertas MMKN berkenaan;
 3. Memberi keputusan Pindah Peruntukan Mengurus dan Pembangunan tidak lewat daripada 10 hari daripada tarikh penerimaan permohonan  tertakluk kepada kesempurnaan kertas-kertas permohonan;
 4. Memberi keputusan ke atas permohonan yang lengkap bagi mendapatkan pengecualian dari peraturan kewangan semasa dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima;
 5. Mengembalikan Wang Cagaran dan Duti Hiburan tidak lewat 14 hari dari tarikh permohonan diterima;
 6. Mengakaunkan penerimaan hasil dalam tempoh 5 hari dari tarikh penerimaan Penyata Pemungut;
 7. Menyiapkan cek dalam tempoh 5 hari bagi baucer yang sempurna;
 8. Memproses permohonan pinjaman bagi pertimbangan MMKN / MTES dalam tempoh 4 minggu;
 9. Menjawab pertanyaan/pemerhatian Jabatan Audit Negara mengikut tempoh yang ditetapkan oleh Jabatan Audit Negara/ Arahan Perbendaharaan;
 10. Menguruskan pembayaran gaji bulanan kepada kakitangan Kerajaan Negeri berpandukan kepada tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara;
 11. Menyiapkan cek ganti dalam tempoh 5 hari dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap;
 12. Memproses baucer pembayaran bekalan/perkhidmatan/kerja kepada pembekal tidak lewat 6 hari dari tarikh penerimaan invois dan tuntutan-tuntutan; dan
 13. Memproses permohonan pulangan balik hasil yang lengkap dalam tempoh 14 hari.

 

Pencapaian Piagam Pelanggan

 

Bil 

 PERKARA

BAHAGIAN 

 PERATUS PENCAPAIAN SEHINGGA 30 APRIL 2019 

CATATAN / PENAMBAHBAIKAN 

 1.

Mengeluarkan Waran Am dan Waran Peruntukan tidak lewat daripada 31 Disember;

 KPPWN(B)

100%

 
 2.  

Memberi ulasan Perbendaharaan ke atas Kertas Ringkasan MMKN dalam tempoh 3 hari daripada tarikh penerimaan tertakluk kepada kesempurnaan maklumat Kertas-Kertas MMKN berkenaan;

 

 

BN

KPPWN(B)

KPPWN(APP)

KPPWN(PPA)

KPPWN(H)

100%

 
 3.  

Memberi keputusan Pindah Peruntukan Mengurus dan Pembangunan tidak lewat daripada 10 hari daripada tarikh penerimaan permohonan tertakluk kepada kesempurnaan kertas-kertas permohonan;

 KPPWN(B)

100%

 
 4. Memberi keputusan ke atas permohonan yang lengkap bagi mendapatkan pengecualian dari peraturan kewangan semasa dalam tempoh 14 hari dari tarikh permohonan diterima;  

KPPWN(B)

KPPWN(PPA)

100%

 
 5. Mengembalikan Wang Cagaran dan Duti Hiburan tidak lewat 14 hari dari tarikh permohonan diterima;   

 KPPWN(H)

100%

 
 6. Mengakaunkan penerimaan hasil dalam tempoh 5 hari dari tarikh penerimaan Penyata Pemungut;

 KPPWN(H)

100%

 
 7.

Menyiapkan cek dalam tempoh 5 hari bagi baucar yang sempurna;

KPPWN(B)

100%

 
 8.

Memproses permohonan pinjaman bagi pertimbangan MMKN/MTES dalam tempoh 4 minggu;

KPPWN  (APP)

100%

 
 9.

Menjawab pertanyaan/pemerhatian Jabatan Audit Negara mengikut tempoh yang ditetapkan oleh Jabatan Audit Negara/ Arahan Perbendaharaan;

 KPBN(A)

100%

 
 10. Menguruskan pembayaran gaji bulanan kepada kakitangan Kerajaan Negeri berpandukan kepada tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh Jabatan Akauntan Negara;   

 KPBN(B)

100%

 
 11. Menyiapkan cek ganti dalam tempoh 5 hari dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap;   

 KPBN(A)

100%

 
 12. Memproses baucar pembayaran bekalan/perkhidmatan/kerja kepada pembekal tidak lewat 6 hari dari tarikh penerimaan invois  dan tuntutan-tuntutan; dan

  KPPWN(A)

100%

 
 13. Memproses permohonan pulangan balik hasil yang lengkap dalam tempoh  14 hari.   KPPWN(A)

100%

 

 •