PP 02/2019 : Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Dan Hasil Tahun 2020 Memaparkan Pengumuman di Tab Baru

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bilangan 2 Tahun 2019 : Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Dan Hasil Tahun 2020 telah dimuat naik. Sila klik tajuk dibawah untuk memuat turun :

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bilangan 2 Tahun 2019

Lampiran berkaitan :

i.    Lampiran A - Format Cadangan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Bagi Maksud Tangungan Dan Bekalan

ii.    Lampiran B - Format Cadangan Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

iii.   Lampiran C - Format Cadangan Anggaran Hasil

iv.   Lampiran D - Laporan Pengecualian

Diterbitkan pada 2019-03-13 11:11:45