PP 01/2019 : Garis Panduan Penggunaan Peruntukan Ahli Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Dan Ahli Dewan Negeri Selangor Memaparkan Pengumuman di Tab Baru

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bilangan 1 Tahun 2019 : Garis Panduan Penggunaan Peruntukan Ahli Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri dan Ahli Dewan Negeri Selangor. Sila klik tajuk dibawah untuk memuat turun :

Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bilangan 1 Tahun 2019

Lampiran berkaitan :

i.      Lampiran 1 - Penyata Penerimaan dan Bayaran Peruntukan ADN

ii.     Lampiran 2 - Borang AK52 

iii.    Lampiran 3 - Laporan Prestasi Perbelanjaan Bulanan Peruntukan ADN 

iv.     Lampiran 4 - Borang Permohonan Kelulusan Pengeluaran Peruntukan 

Diterbitkan pada 2019-03-07 10:37:29